Dijagnoza i Terapija
gljivičnih oboljenja

15. decembar 2023 | Beograd, Srbija

IDEJE 2

Sačuvaj datum

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Opšte informacije

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije: А-1-1588/21.

Učesnici mogu biti:

 • Lekari
 • Stomatolozi
 • Farmaceuti
 • Biohemičari
 • Biolozi
 • Molekularni biolozi
 • Medicinske sestre
 • Zdravstveni tehničari

Broj bodova za predavače i učesnike:

 • 9 bodova pozvani predavači
 • 8 bodova usmena prezentacija
 • 6 bodova poster prezentacija
 • 5 bodova učesnici

Mesto održavanja

 • Crowne Plaza Hotel, Vladimira Popovića 10, Novi Beograd, Srbija.