Dijagnoza i Terapija
gljivičnih oboljenja

15. decembar 2023 | Beograd, Srbija

IDEJE 2

DTGO 5 – 2017 Galerija

Prezentacije

Iris Pejičić
Incidencija i faktori rizika za invazivnu kandidijazu u neonatalnoj jedinici intenzivne nege Instituta za neonatologiju, Beograd, Srbija

Lena Klingspor
Značaj roda Candida i ostalih kvasnica u neonatologiji: epidemiološke karakteristike infekcija i dijagnostičke mogućnosti

Niranjan Nayak
Molekularna karakterizacija, virulencija i osetljivost Trichosporon asahii izolata kod novorođenčadi u Nepalu

Thomas J. Walsh
Faktori rizika i kliničke manifestacije gljivičnih infekcija u neonatologiji

Aleksandar Jurišić
Vulvovaginalna kandidijaza u trudnići – iskustvo našeg centra

Mihai Mareš
Prevencija Candida transmisije na novorođenčad – multidisciplinarni pristup

Nikola Stojanović
Faktori virulencije i osetljivost gljiva roda Candida uzrocnika neonatalnih infekcija

Suzana Otašević
Candida kolonizacija genitalne mukoze majke: visok rizik za infekciju neonatusa. Da li je validna dogma?

Jelena Martić
Neobična komplikacija Candida infekcije kod neonatusa

Ljubomir Petričević
Da li Candida može biti opasna u trudnoći?

Michaela Lackner
Primena PCR u dijagnozi invazivnih gljivičnih infekcija novorođenčad?

Miha Skvarč
Rani laboratorijski biomarkeri za predikciju sepse: primena BD glukana u neonatologiji

Valentina A. Arsenijević
Candida i Fusarium sepsa u pedijatriji i neonatolgiji – značaj hemokultura

Dragana Janić
Antmikotici: terapijski vodiči u pediatriji i neonatologiji

Esther Segal
Metode “pakovanja” antigljivičnih lekova

Lidija Šenerović
Nova terapijska strategija za mešovite infekcije: kontrola interakcije bakterija i gljiva, signalizacije i “quorum sensing”-a