Dijagnoza i Terapija
gljivičnih oboljenja

09-10. decembar 2022 | Beograd, Srbija

IDEJE

Predavači po pozivu

Prof. Dr Emmanuel Roilides
Athens University School of Medicine,Greece

Prof. dr Ljubomir Petričević
Medicinski fakultet Univerziteta u Beču, Beč, Austrija

Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, RS

Prof. dr Suzana Otašević
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, RS

Prof. dr Aleksandra Jurišić
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, RS

Doc dr Aleksandra Ignjatović
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, RS

Doc. Dr Milena Radunović
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, RS

Asistent dr Mirjana Perić
Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, RS

Asistent dr Marina Ranđelović
Medicinski fakultet Univerziteta u Nišu, Niš, RS

Prof. dr Danijela Dobrosavljević
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, RS

Prof. dr Sandar Pekić Đurđević
Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu, Beograd, RS