Dijagnoza i Terapija
gljivičnih oboljenja

09-10. decembar 2022 | Beograd, Srbija

IDEJE

Apstrakt

Vaš apstrakt pošaljite popunjavanjem forme ispod, a sva polja u formi su obavezna za popunjavanje. Rok za slanje apstrakta je 04. decembar 2022.

    Način prezentacije
    Usmena prezentacijaPoster prezentacija