Dijagnoza i Terapija
gljivičnih oboljenja

15. decembar 2023 | Beograd, Srbija

IDEJE 2

Apstrakt

Vaš apstrakt pošaljite popunjavanjem forme ispod, a sva polja u formi su obavezna za popunjavanje. Rok za slanje apstrakta je 30. novembar 2023.

    Način prezentacije

    Usmena prezentacijaPoster prezentacija

    Priložite Vaš apstrakt (maks. 20MB)