Dijagnoza i Terapija
gljivičnih oboljenja

09-10. decembar 2022 | Beograd, Srbija

IDEJE

Program

ОСМИ СИМПОЗИЈУМ
Дијагноза и терапија гљивичних обољења
Друштво медицинских миколога Србије
Хотел Crowne Plaza – sala Sava субота, 10. децембар 2022.
Предавачи
8:00-9:00 Регистрација – Отварање Симпозијума
9:00-11:00 Медицинска микологија у Србији: шта знамо о зигомикозама-мукормикозама? Валентина Арсић Арсенијевић
Гљива рода Candida: значај ултразвука у процесу и интерпретације налаза Мирјана Перић
Гљивичне и бактериске инфекције као ризик за превремно рођење неонатуса Владимир Гергинић
Фрактална дводимензионална анализа (2D) микроскопских слика врста рода Candida Марко Арсенијевић
Aнтигљивично деловање екстракта листа црног ораха (Juglans nigra L.) Катарина Рајковић
Нове генерације антифунгалних терапеутика и нови приступи у лечењу кандидијазе Александар Павић
11:00-11:30 Пауза  
11:30-13:00 Инвазивна фузариоза у Србији: регистар националне референтне лабораторије за узрочнике микоза 2010-2020 Драгана Јанић
Vaginal microbiome throughout pregnancy Љубомир Петричевић
Значај брзе пренаталне и перинаталне дијагностике инфекција Александар Јуришић
Вулвовагинална кандидијаза – епидемиолошке карактеристике и фактори ризика Дејана Милошевић
Примена кластер анализе у утврђиваљу фенотипова гљива, узрочника суперфицијалних гљивичних инфекција Александра Игњатовић
Биофилм продукција гљиве родова Saccharomyces и Candida: клинички значај Марина Ранђеловић
Микробиолошки налаз вагиналне слузнице – искуство једног центра Славица Дацић
Значај метода узорковања на моделу вулвовагиналне кандидијазе Цвета Аћимовић
13:00-14:30 Пауза за ручак – Постери  
14:30-17:00 Saccharomyces spp. нови проблем у дијагностици интестиналних инфекција Сузана Оташевић
Има ли места за дермоскопију у дијагностици гљивичних обољења? Приказ случаја Tinea corporis Маја Митровић
Значај подолошких обрада у терапији онихомикоза Катарина Николић
Процена ризика за обољевање од гљивичних инфекција и значај скоровања Данијела Добросављевић
Гљивичне инфеције у ендокрионопатијама Сандра Пекић Ђурђевић
Дисеминована криптококоза мозга код болеснице са правом полицитемијом настала након инфекције вирусом Западног Нила Наташа Чоловић
Идеје – FungalCaseFinder – презентација Валентина Арсић Арсенијевић
17:00-19:00 FungalCaseFinder Састанак тима