Dijagnoza i Terapija
gljivičnih oboljenja

15. decembar 2023 | Beograd, Srbija

IDEJE 2

Sačuvaj datum

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Preliminarni Program

ДЕВЕТИ СИМПОЗИЈУМ
Дијагноза и терапија гљивичних обољења
Друштво медицинских миколога Србије
Хотел Crowne Plaza – sala Sava субота, 15. децембар 2023.
Сесија: Најбитнији изазови у дијагностици и третману гљивичних инфекција
Да ли је време за нови менаџмент: Индекс колонизације у скору предикције– једна од најзначајнијих анализа у стратегији превенције гљивичне инфекције предавање Проф. др Валентина Арсић – Арсенијевић
Да ли је време за нови менаџмент: Гљивичне инфекције код дијабетичара предавање Проф. др Сандра Пекић – Ђурђевић
Да ли је време за нови менаџмент: Дерматофити: узорковање и дијагностика предавање Проф. др Данијела Добросављевић
Да ли је време за нови менаџмент: Значај scoring система у предикцији суперфицијалних гљивичних инфекција предавање Доц. др Александра Игњатовић
Да ли је време за нови менаџмент: Гљивичне инфекције ока предавање Доц. др Марија Тренкић
Да ли је време за нови менаџмент: Компаративна анализа комерцијалних тестова за диференцирање квасница предавање Асист. др Марина Ранђеловић
Да ли је време за нови менаџмент: Антигљивично и антибиофилм дејство природних продуката предавање Проф. др Зорица Стојановић – Радић
РУЧАК
Сесија: „Нови проблем“ у дијагностици и третману гљивичних инфекција
Микробиом вагина – нова сазнања предавање Проф. др Љубомир Петричевић
Отомикозе-време је за званичне смернице предавање Проф. др Сузана Оташевић
Продукција биофилма гљива рода Aspergillus узрочника отомикоза предавање Дипл. биолог Огњен Стојковић
Утиcај технике израде базе зубне протезе на адхезију и формирање биофилма Candida albicans у in vitro витро условима предавање Асист. др Мирјана Перић
Затварање и састанци
тим Идеје и председништво ДММС