Dijagnoza i Terapija
gljivičnih oboljenja

09-10. decembar 2022 | Beograd, Srbija

IDEJE

Sačuvaj datum

Day(s)

:

Hour(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Program

Crown Plaza Hotel, sala Sava
СУБОТА, 10. децембар 2022.
Предавачи
8:00-9:00 Регистрација – Отварање Симпозијума
9:00-12:00 Invasive fungal infections in childern and neonates Emmanuel Roilides
Идеје –  FungalCaseFinder Валентина Арсић Арсенијевић
Пародонтални простор као резервоар гљива рода Candida Сања Петровић
Гљива рода Candida: значај ултразвука у процесу и интерпретације налаза Мирјана Перић
Гљивичне и бактериске инфекције као ризик за превремно рођење неонатуса Владимир Гергинић
Дистрибуција аbicans и non-albicans Candidaкод пацијенткиња са вулвовагиналном канодозом Александра Трајковић
Фрактална дводимензионална анализа (2D) микроскопских слика врста рода Candida Марко Арсенијевић
Вулвовагинална кандидјаза – дијагностичке методе Цвета Аџић
12:00-12:30 Пауза  
12.30-14:30 Vaginal microbiome  throughout pregnancy Љубомир Петричевић
Значај брзе пренаталне и перинаталне дијагностике инфекција Александар Јуришић
Вулвовагинална кандидјаза – епидемиолошке карактеристике Дејана Милошевић
Примена кластер анализе у утврђиваљу фенотипова гљива, узрочника суперфицијалних гљивичних инфекција Александра Игњатовић
Биофилм продукција гљиве родова Saccharomyces и Candida: клинички значај Марина Ранђеловић
Микробиолошки налаз вагиналне слузнице – искуство једног центра Славица Дацић
14:30-15:30 Пауза за ручак – Постери  
15:30-18:00 Значај подолошких обрада у терапији онихомикоза Катарина Николић
Процена ризика за обољевање од гљивичних инфекција и значај скоровања Данијела Добросављевић
Гљивичне инфеције хипоталамо-хипофизне регије Сандра Пекић Ђурђевић
Дисеминована криптококоза мозга код болеснице са правом полицитемијом настала након инфекције вирусом Западног Нила Наташа Чоловић
Saccharomyces spp. нови проблем у дијагностици интестиналних инфекција Сузана Оташевић
Иновације у медицинској микологији у Србији 1920 -2020 и нове идеје Валентина Арсић Арсенијевић
Дискусија  
18:00-19:00 Састанак FungalCaseFinder