Dijagnoza i Terapija
gljivičnih oboljenja

15. decembar 2023 | Beograd, Srbija

IDEJE 2

Program

ДЕВЕТИ СИМПОЗИЈУМ
Дијагноза и терапија гљивичних обољења
Друштво медицинских миколога Србије
Хотел Crowne Plaza – sala Sava субота, 15. децембар 2023.
9:00-10:00 РЕГИСТРАЦИЈА УЧЕСНИКА
Сесија I 10:00 – 12.00 Изазови у дијагностици и третману гљивичних инфекција
Дерматофити: узорковање и дијагностика предавање Данијела Добросављевић
Упоредни приказ два случаја онихомикозе из клиничке праксе предавање Маја Митровић
Гљивичне инфекције ока предавање Марија Тренкић
Отомикозе-време је за званичне смернице предавање Сузана Оташевић
Клинички налаз код жена са вулвовагиналном кандидијазом изазваном врстама C. albicans и non-Candida albicans предавање Дејана Милошевић
Идентификација антропофилних и зоофилних врста дерматофита применом MALDI-TOF MS и корелација са клиничком сликом предавање Марко Арсенијевић
12.00 – 14:00
КОНФЕРНЦИЈА ЗА МЕДИЈЕ ССОС 12:00-12:45
РУЧАК 13:00-14:00
Сесија II 14:00 – 18:00 Нови проблеми у дијагностици и третману гљивичних инфекција:
Аспергилоза централног нервног система код болесника са цовид-19 инфекцијом предавање Наташа Чолић
Компаративна анализа комерцијалних тестова за диференцирање квасница предавање Марина Ранђеловић
Антигљивично и антибиофилм дејство природних продуката предавање Зорица Стојановић – Радић
Продукција биофилма гљива рода Aspergillus узрочника отомикоза предавање Огњен Стојковић
Утиcај технике израде базе зубне протезе на адхезију и формирање биофилма Candida albicans у in vitro витро условима предавање Мирјана Перић
Систематски приказ и метаанализа: најбоља пракса за синтезу истраживања предавање Александра Игњатовић
Candida spp. vs. Streptococcus agalactiae у трудноћи: опасни коменсали предавање Владимир Гергинић
Потенцијална улога Candida и Streptococcus agalaciae хром агара као скриниг теста за испитивање вагиналне колонизације трудница предавање Валентина Арсић Арсенијевић
Фунгални синузитиси компликовани продором у селарну и параселарну регију предавање Сандра Пекић
ДТГО – затварање скупа
ИДЕЈЕ – састанак тима
ДММС – председништво и скупштина