Dijagnoza i Terapija
gljivičnih oboljenja

15. decembar 2023 | Beograd, Srbija

IDEJE 2

Registracija

  Izaberite tip kotizacije

  Detalji za uplatu:

  BANKA: ProCredit Bank
  BROJ RAČUNA: 220-100855-70
  SVRHA UPLATE: Uplata kotizacije za DTGO 10
  PRIMALAC: Društvo medicinskih mikologa Srbije, dr Subotića 1, 11000 Beograd