Dijagnoza i Terapija
gljivičnih oboljenja

15. decembar 2023 | Beograd, Srbija

IDEJE 2

O Nama

Vizija Društva medicinskih mikologa Srbije je da njegovi članovi predvode kontinuirano profesionalno usavršavanje i uspešno primenjuju savremena znanja i veštine u cilju očuvanja i poboljšanja zdravlja ljudi, održavajući lidersku poziciju na polju medicinske mikologije kod nas i u regionu.

Misija Društva medicinskih mikologa Srbije je da izvrši spoj iskustva i znanja u cilju profesionalnog pružanja kvalitetnih analiza pacijentima na polju medicinske mikologije, oslanjajući se na stručnost vrhunskog kadra.


Poslednjih decenija je došlo do dramatičnog porasta gljivičnih infekcija, posebno invazivnih formi, ali se one retko tretiraju kao mogući uzročnici ozbiljnih i smrtonosnih oboljenja.

Zbog toga je ključni cilj Društva Medicinskih Mikologa Srbije (DMMS) da svojim aktivnostima doprinese podizanju svesti o značaju gljivičnih infekcija.

DMMS je neprofitna organizacija, osnovana 13. juna 2008. godine u Beogradu, sa osnovnim ciljem da unapredi postojeća znanja iz oblasti medicinske mikologije i doprinese poboljšanju dijagnoze i terapije gljivičnih oboljenja ljudi kod nas.

Značajan doprinos uvođenju i inplementaciji standarda u dijagnozi i terapiji gljivičnih oboljenja ljudi na nacionalnom nivou je dalo nominovanje Nacionalne Referentne laboratorije za uzročnike mikoza (rešenje Ministarstva zdravlja br. 022-04-28/2008-07, 22 april 2008. god.).

DMMS sarađuje sa drugim nacionalnim udruženjima u Evropi i svetu u cilju razmene ideja i informacija o medicinskoj mikologiji, a radi realizacije zajedničkih projekata. Član je Evropske konfederacije medicinskih mikoga (European Confederation of Medical Mycology), FEMS, ISHAM i ECCMID.

DMMS sada ima 40 aktivnih članova, studenata i doktora medicine, a najveći broj čine specijalisti mikrobiologije, dermatovenerologije i interne medicine.

Broj članova DMMS se stalno povećava, a postoji interesovanje kolega i iz našeg okruženja da nam se pridruže. Zato pozivamo i Vas da postanete član DMMS.

Društvo Medicinskih Mikologa Srbije

Dr Subotića 1, 11000 Beograd, Srbija

Naučna prepiska

Prof. Valentina Arsić Arsenijević

office@dtfd.org