Sponzori

Tokom simpozijuma biće organizovana industrijska izložba. Ciljna grupa biotehničkih, dijagnostičkih i farmaceutskih kompanija će biti pozvane da organizuju sponzorisani simpozijum i da izlože svoje proizvode i usluge. To će pružiti jedinstvenu priliku za uspostavljanje kontakta između učesnika simpozijuma i izlagača.

Kompanije koje su zainteresovane za izlaganje svojih proizvoda se pozivaju da kontaktiraju Organizatora:

CongrExpo

Ms Olivera Popović

T: +381 11 2644312
F: +381 11 2686 024
E: office@congrexpo.co.rs
W: www.congrexpo.co.rs