Koji je test izbora za dijagnozu gljivičnih bolesti?

Koji je test izbora za dijagnozu gljivičnih bolesti?

  • Michaela Lackner: Primena PCR u dijagnozi invazivnih gljivičnih infekcija novorođenčadi
  • Miha Skvarc: Rani laboratorijski biomarkeri za predikciju sepse: primena BD glukana u neonatologiji
  • Ljubomir Petričević: Da li Candida može biti opasna u trudnoći?-
  • Valentina Arsić Arsenijević: Candida i Fusarium sepsa u pedijatriji i neonatolgiji -značaj hemokultura
  • Jelena Martinović: Neobična komplikacija Candida infekcije kod neonatusa