Uputstvo za poster

INSTRUKCIJE ZA POSTER PREZENTERE

DTFD 5 Poster Prezentacije biće prikazane u tri smene. Neophodno je da svaki poster prezeneter  stoji pored svog postera radi neformalne diskusije u toku jutarnje i popodnevne pause za kafu.

Posteri
Posteri mogu biti okačeni od 20:00 u ponedeljak, 9-og oktobra i treba da budu skinuti do 18:00 u utorak, 10-og oktobra.

Teme prezentovane u toku ove smene videti dole:

 • xxx
 • xxx
 • xxx
 • xxx
 • xxx
 • xxx

Uzmite u obzir sledeće informacije za pripremu svog postera:

 • Molimo pripremite svoj poster tako da odgovara dimenzijama ispod navedenim, preporučeno je da poster bude pripremljen na jednom listu?
 • Dimenzije postera ne treba da prevazilaze 90 cm širine x 120 cm visine.
 • Namenite vrh postera za naslov i autore kao što je navedeno u poslatom apstraktu.
 • Tekst, ilustracije, itd. Treba da budu jasno naznačeni, dovoljno da budu čitki sa razdaljine od dva metra (šest stopa).
 • Sva oprema neohodna za postavljanje postera biće dostupna.
 • Molimo obratite se Finalnom programu za broj postera koji je dodeljen Vama.?
 • Molimo koristite tablu sa istim brojem.

ilustration