Važni datumi i KME bodovi

APSTRAKT

Rok za prijavu: 15. februar 2021.

DMMS STIPENDIJA

Rok za prijavu:  01. mart 2021.

KME BODOVI

Pozvani predavači  15 bodova
Usmena prezentacija 13 bodova
Poster prezentacija 11 bodova
Učesnici 10 bodova