Single Blog Title

This is a single blog caption
26
Oct

POSTAVLJANJE I SKIDANJE POSTERA, MART 2012

Spisak prihvaćenih sažetaka za poster prezentacije:

POSTER PREZENTACIJE
Valentina Arsić Arsenijević [et al.], Beograd, Srbija Vrste roda Malassezia na zdravoj i oboleloj koži – značaj izolacije i identifikacije
Aleksandra Barać [et al.], Beograd, Srbija Epidemija Fusarium-a kod dece obolele od Osteosarcoma nakon hirurške intervencije i ugradnje endoproteza – prikaz slučaja
Aleksandra Barać [et al.], Beograd, Srbija Alergijski fungalni sinuzitis – asocijacija sa alergijskom bronhopulmonalnom mikozom i kriterijumi za dijagnostiku
Marina Pekmezović [et al.], Beograd, Srbija Ispitivanje osetljivosti vrste stachybotrys chartarum izolovane iz sputuma pacijentkinje obolele od plućne aspergiloze na 12 različitih etarskih ulja
Aleksandra Lovrenski [et al.] Novi Sad, Srbija Hronična nekrotizirajuća plućna aspergiloza
Mufida Aljičević [et al.], Sarajevo, BIH Aflatoksini u urinu kao posledica konzumiranja kontaminirane hrane
Dragana Tegeltija [et al.], Novi Sad, Srbija Aspergilom u kombinaciji sa skvamoznim karcinomom bronha
Dragan Zdravković [et al.] Niš, Srbija Rekurentna intestinalna kandidoza – primena medicinske nutritivne terapije
Lidija Popović Dragonjić [et al.] Niš, Srbija Kriptokokni meningitis u HIV infekciji – prikaz slučaja
Nataša Miladinović Tasić [et al.] Niš, Srbija Onihomikoza Candida vrste roda Candida i njihova osetljivost na antimikotike
Svetlana Mladenović Radovanović [et al.], Sombor, Srbija Gljivične infekcije krvi u opštoj bolnici Sombor u 2011. godini
Miloš Nikolić [et al.], Beograd, Srbija In vitro osetljivost sojeva Candida izolovanih iz usne duplje na esencijalno ulje Gaultheria procumbens
Jelena Nastasić-Femić [et al.] Bijeljina, Republika Srpska Geotrichum Candidum i Candida infekcija kod pacijenta sa akutnom nekrotičnom upalom pankreasa
Eleonora Ratkov [et al.], Beograd, Srbija Prognostički značaj galaktomanana za preživljavanje pacijenata sa hematološkim malignitetima koji su pod visokim rizikom za nastanak invazivne aspergiloze
Dragana Ivanović [et al.], Beograd, Srbija Dermatomikoze – uzročnici izolovani od 2006. Do 2011. u Institutu za javno zdravlje Srbije
Ana Vidović [et al.], Beograd, Srbija Prikaz bolesnika sa invazivnom plućnommukormikozom i akutnom mijeloblastnom leukemijom
Javorka Delić [et al.], Beograd, Srbija Incidenca dermatomikoza u hroničnoj venskoj insuficijenciji
Nataša Savić [et al.], Beograd, Srbija Aspergilom pluća kod imunokompetentnog dečaka lečenog hirurškom i antigljivičnom terapijom
Jasminka Adžić [et al.], Beograd, Srbija Vrste rodova Candida i Aspergillus kao izazivači otomikoza kod pacijenata sa i bez prethodne otološke hirurške intervencije
Goran Milošević [et al.], Beograd, Srbija Vizuelizacione metode u dijagnostici invazivnih gljivičnih infekcija kod imunokompromitovanih bolesnika – iskustva jednog centra
Mufida Aljičević [et al.], Sarajevo, BIH Aflatoksini u urinu kao posledica konzumiranja kontaminirane hrane
Aleksandra Ogrizović Ponjević [et al.], Beograd, Srbija Plućna aspergiloza uzrokovana Aspergillus nigerom – prikaz slučaja

Propozicije za postere:

Visina 80cm
Širina 60cm

Postavljanje postera će se vršiti 1. marta u periodu od 8:00-9:00h, nakon Vaše registracije.

Poster prezentacije su predviđene 1. marta od 17:30-18:30h i 2. marta od 17:00-17:30h

Ukoliko niste pronašli Vaš sažetak na spisku iznad, molimo Vas da kontaktirate sekretarijat 3. DTFD na mail dtfd3©yahoo.com