Single Blog Title

This is a single blog caption
26
Oct

KME – Simpozijum za lekare

Simpozijum je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije kao domaći skup Prve kategorije:

  • Uvodna predavanja – 13 bodova
  • Usmene prezentacije – 11 bodova
  • Poster prezentacije – 9 bodova
  • Učešće – 7 bodova

Pasivno učešće podrazumeva prisustvovanje predavanjima, a aktivno učešće izlaganje rada u vidu postera ili usmeno, s tim što se bodovi za poster prezentaciju dodeljuju samo prvom autoru, a za usmenu prezentaciju autoru koji izlaže rad.