Opšte informacije

DTGO 7 – Opšte informacije

KME

Kongres je u procesu akreditacije od strane Zdravstvenog Saveta Srbije. Broj akreditacije xxxxx
15 bodova pozvani predavači 
13 bodova usmena prezentacija
11 bodova poster prezentacija
10 bodova učesnici

 

Mesto održavanja
• Crowne Plaza Hotel, Vladimira Popovića 10, Novi Beograd, Srbija – ONLINE

 

Datum održavanja
• Petak-Subota, 5-6. mart 2021. 

Jezik
• srpski, engleski

Registracija, apstrakti, smeštaj
• Sve procedure za registraciju za Kongres treba da se popune online

Tehničke mogućnosti
• Konferencijska sala ispunjava sve tehničke zahteve za prezentaciju. Prezentacija mora biti pripremljena u programu MS Power Point, i doneta na CD-u, USB memoriji ili na računaru.

VAŽAN DATUM
15. februar 2021 – Rok za prijavu apstrakta