Single Blog Title

This is a single blog caption
26
Oct

Godišnja skupština DMMS – 26.07.2013.

I Z V E Š T A J

Skupština je održana 26.07.2013. u 13 h u Institutu za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”

Na skupštini DMMS su donete sledeće Odluke:
1. Usvaja se finansijski izveštaj DMMS za 2012. godinu i izveštaj DMMS o aktivnostima koje su održane tokom 2012. godine (Prilog 1)
2. Usvaja se Plan rada i aktivnosti za 2013. godinu i za 2014. godinu (Prilog 2)
4. Usvaja se dopuna članova Organa DMMS: Predsedništvo, Naučni i Nadzorni odbor (Prilog 3)
5. Usvaja se radna grupa za analizu Zakonu o zaštititi stanovništva od zaraznih bolesti koja treba da da predloge za unapređenje istog (Prilog 4)
6. Usvaja se Predlog Ministarstvu zdravlja Republike Srbije da se formira podkomisija za gljivične bolesti u sklopu Republičke stručne komisije o zaraznim bolestima (Prilog 5)
8. Osnivaju se Radne grupe DMMS za saradnju sa ECMM, ISHAM i ECMID (Prilog 6)
9. Usvaja se predlog da DMMS organizuje i sprovodi Projekte/studije u saradnja sa farmaceutskim kompanijama i u skladu sa Statutom DMMS (Prilog 7)
10. Usvaja se predlog studija ECMM, ISHAM i ECMID i dr. u kojima participira DMMS (Prilog 8)

Dr Aleksandra Barać, Sekretar DMMS Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, Predsednik DMMS

Beograd, 26.07.2013.