Diagnosis and therapy of
fungal diseases

December 15, 2023 | Belgrade, Serbia

IDEAS 2

Programme

THE NINTH SYMPOSIUM
Diagnosis and Therapy of Fungal Diseases
Serbian Society of Medical Mycology
Crowne Plaza Hotel – Sava Hall, Saturday, December 15, 2023
9.00-10.00 PARTICIPANT REGISTRATION
Session I – 10.00-12.00 – Challenges in the diagnosis and treatment of fungal infections
Дерматофити: узорковање и дијагностика lecture Danijela Dobrosavljević
Упоредни приказ два случаја онихомикозе из клиничке праксе lecture Мaja Мitrović
Гљивичне инфекције ока lecture Мarija Trenkić
Отомикозе-време је за званичне смернице lecture Suzana Otašević
Клинички налаз код жена са вулвовагиналном кандидијазом изазваном врстама C. albicans и non-Candida albicans lecture Dejana Milošević
Идентификација антропофилних и зоофилних врста дерматофита применом MALDI-TOF MS и корелација са клиничком сликом lecture Мarko Arsenijević
12.00 – 14.00
SSOS MEDIA CONFERENCE 12.00-12.45
LUNCH 13.00-14.00
Session II 14.00 – 18.00 New problems in the diagnosis and treatment of fungal infections:
Аспергилоза централног нервног система код болесника са цовид-19 инфекцијом lecture Nataša Čolić
Компаративна анализа комерцијалних тестова за диференцирање квасница lecture Мarina Ranđelović
Антигљивично и антибиофилм дејство природних продуката lecture Zorica Stojanović – Radić
Продукција биофилма гљива рода Aspergillus узрочника отомикоза lecture Оgnjen Stojković
Утиcај технике израде базе зубне протезе на адхезију и формирање биофилма Candida albicans у in vitro витро условима lecture Мirjana Perić
Систематски приказ и метаанализа: најбоља пракса за синтезу истраживања lecture Аleksandra Ignjatović
Candida spp. vs. Streptococcus agalactiae у трудноћи: опасни коменсали lecture Vladimir Gerginić
Потенцијална улога Candida и Streptococcus agalaciae хром агара као скриниг теста за испитивање вагиналне колонизације трудница lecture Valentina Arsić Arsenijević
Фунгални синузитиси компликовани продором у селарну и параселарну регију lecture Sandra Pekić
DTFD – Closing session
IDEAS – Team meeting
SSMM – Presidency and Assembly