DTGO 5 – 2017

Prezentacije

Iris Pejičić

Incidencija i faktori rizika za invazivnu kandidijazu u neonatalnoj jedinici intenzivne nege Instituta za neonatologiju, Beograd, Srbija

Lena Klingspor

Značaj roda Candida i ostalih kvasnica u neonatologiji: epidemiološke karakteristike infekcija i dijagnostičke mogućnosti

Niranjan Nayak

Molekularna karakterizacija, virulencija i osetljivost Trichosporon asahii izolata kod novorođenčadi u Nepalu

Thomas J. Walsh

Faktori rizika i kliničke manifestacije gljivičnih infekcija u neonatologiji

Aleksandar Jurišić

Vulvovaginalna kandidijaza u trudnići – iskustvo našeg centra

Mihai Mareš

Prevencija Candida transmisije na novorođenčad – multidisciplinarni pristup

Nikola Stojanović

Faktori virulencije i osetljivost gljiva roda Candida uzrocnika neonatalnih infekcija

Suzana Otašević

Candida kolonizacija genitalne mukoze majke: visok rizik za infekciju neonatusa. Da li je validna dogma?

Jelena Martić

Neobična komplikacija Candida infekcije kod neonatusa

Ljubomir Petričević

Da li Candida može biti opasna u trudnoći?

Michaela Lackner

Primena PCR u dijagnozi invazivnih gljivičnih infekcija novorođenčad?

Miha Skvarč

Rani laboratorijski biomarkeri za predikciju sepse: primena BD glukana u neonatologiji

Valentina A. Arsenijević

Candida i Fusarium sepsa u pedijatriji i neonatolgiji – značaj hemokultura

Dragana Janić

Antmikotici: terapijski vodiči u pediatriji i neonatologiji

Esther Segal

Metode “pakovanja” antigljivičnih lekova

Lidija Šenerović

Nova terapijska strategija za mešovite infekcije: kontrola interakcije bakterija i gljiva, signalizacije i “quorum sensing”-a