Popunite formu ispod.

Naučni korespodenti

Prof. Valentina Arsić Arsenijević, e-mail office@dtfd.org

Web stranica link

Kordinator kongresa (registracija, apstrakti, sponzori….)

G-din Danijel Pešić, office@dtfd.org

Web stranica link

Društvo medicinskih mikologa Srbije

Dr Subotica 1

11000 Beograd

Srbija