Single Blog Title

This is a single blog caption
26
Oct

Četvrtak, 1. mart 2012. 8:00-18:30h

8:00-8:30 REGISTRACIJA
8:30-9:00 OTVARANJE
9:00-11:00
MODERATORI
Milica Čolović, Dragana Janić, Valentina Arsić Arsenijević
Annamaria Tortorano, Milano, Italija 9:00-9:25 Fusarioza
Emmanuel Roilides,Solun, Grčka 9:30-9:55 Scedosporioza kod dece
Milica Čolović,Beograd, Srbija 10:00-10:25 Gljivične infekcije – rastući problem u savremenoj medicini
Damir Nemet,Zagreb, Hrvatska 10:30-10:55 Terapija invazivnih gljivičnih infekcija – teorija i praksa
11:00-11:30
KAFE PAUZA
11:30-14:00
MODERATORI
Nada Suvajdzić, Dragana Stamatović, Sanja Mitrović
Nada Suvajdžić Vuković, Beograd, Srbija 11:30-11:55 Kliničke karakteristike invazivnih gljivičnih infekcija kod hematoloških pacijenata
Dragana Stamatović, Beograd, Srbija 12:00-12:25 Invazivne gljivične infekcije u toku transplantacije matičnih ćelija hematopoeze
Ivanka Savić, Novi Sad, Srbija 12:30-12:55 Terapijski problem u lečenju invazivnih gljivičnih infekcija
Ana Vidović, Beograd, Srbija 13:30-13:55 Terapijski algotirmi invazivnih gljivičnih infekcija kod hematoloških bolesnika
14:00-14:30
PAUZA ZA RUČAK
14:30-16:30
MODERATORI
Ljiljana Tukić, Miloš Kuzmanović, Jovanka Kolarović
Dragana Janić, Beograd, Srbija 14:30-14:55 “Preemptive” terapija gljivičnih infekcija dece sa hematološkim malignitetima
Jovanka Kolarević, Novi Sad, Srbija 15:00-15:25 Infekcije plesnima roda Fusarium kod dece sa akutnim leukemijama
Lidija Dokmanović, Beograd, Srbija 15:30-15:55 Iskustvo sa invazivnim gljivičnim infecijama u dece sa malignitetom – epidemiologija, terapija i preživljavanje
Miloš Kuzmanović, Beograd, Srbija 16:00-16:25 Zigomicete/Mukormicete i i retke gljive uzročnici invazivnih infekcije kod dece
16:25-16:30
KAFE PAUZA
16:30-17:30
USMENE PREZENTACIJE
MODERATORI
Dragica Tomin, Lidija Dokmanović, Dragana Ivanović
Nataša Kaćanski, Novi Sad, Srbija 16:30-17:30 Uspešno lečenje bolesnika sa Fusarium infekcijom i akutnom limfoblastnom leukemijom
Natasa Čolović, Beograd, Srbija Candida tropicalis fungemia kod pacijenata sa akutnom mijeloidnom leukemijom
Nenad Govedarović, Niš, Srbija Caspofungin u lečenju gljivičnih infekcija: iskustvo jednog centra
Mirjana Mitrović, Beograd, Srbija Masivne hemoptoe kod bolesnika sa invazivnom aspergilozom pluća
Irena Đunić, Beograd, Srbija Značaj premedikacije u smanjenju infuzionih reakcija u toku primene koloidalne disperzije Amphotericina B kod bolesnika sa akutnom leukemijom
Milena Todorović, Beograd, Srbija Transfuzija mobilisanih granulocita u sklopu terapije invazivne gljivične infekcije nastale nakon autologne transplantacije matičnih ćelija: prikaz bolesnika
17:30-18:30
POSTERI – DISKUSIJA
MODERATORI
Ana Vidović, Ivanka Savić, Dragana Vujič

Petak, 2. mart 2012. 9:00-18:00 h

9:00-10:00
MODERATORI
Predrag Minić, Vera Pravica, Valentina Arsić Arsenijević
Desa Lilić, Newcastle, UK 9:00-9:30 Novine u imunologiji gljivičnih infekcija – uloga interleukina 17 u hronicnoj mukokutanoj kandidijazi
Mario Abinun, Newcastle, UK 9:30-10:00 Uloga imunomodulacije u lečenju gljivičnih infekcija dece obolele od hronicne granulomatozne bolesti
10:00-10:30
KAFE PAUZA
10:30-13:00
MODERATORI
Sandra Šipetić-Grujičić, Sanja Mitrović, Dragana Janić
Sandra Šipetić-Grujičić, Beograd, Srbija 10:30-10:55 Učestalost i rasprostranjenost aspergiloze u svetu i kod nas
Milena Kataranovski, Beograd, Srbija 11:00-11:25 Imunološki mehanizmi u patogenezi aspergiloze ljudi – značaj animalnih modela
Dejan Bokonjić,
Banja Luka, Republika Srpska
11:30-11:55 Toll-like receptori u aspergilozi
Vera Pravica, Beograd, Srbija 12:00-12:25 Genski polimorfizam i aspergiloza
Predrag Minić, Beograd, Srbija 12:30-12:55 Plućna aspergiloza kod dece
13:00-13:30
PAUZA ZA RUČAK
13:30-16:00
MODERATORI
Suzana Otašević, Ljiljana Medenica
Ljiljana Medenica,Beograd, Srbija 13:30-13:55 Onihomikoze – klinička prezentacija i terapija
Mirjana Gajić-Veljić, Beograd, Srbija 14:00-14:25 Tinea capitis kod dece – epidemiološke i kliničke karakteristike
Suzana Otašević, Niš,Srbija 14:30-14:55 Superficijelne mikoze – česte infekcije u svetu. Prevalencija etioloških agenasa u Srbiji
Sanja Mitrović, Beograd, Srbija 15:00-15:25 Ispitivanje osetljivosti gljiva na antimikotike – značaj standardnih metoda dijagnoze gljivičnih infekcija
Valentina Arsić Arsenijević, Beograd, Srbija 15:30-15:55 Značaj ranih laboratorijskih biomarkera za ishod invazivnih gljivičnih infekcija
15:55-16:00
KAFE PAUZA
16:00-17:00
USMENE PREZENTACIJE
MODERATORI
Milena Kataranovski, Mirjana Gajić Veljić
Ivana Mirkov, Beograd, Srbija 16:00-17:00 Karakteristike imunskog odgovora u drenirajućim limfnim čvorovima u toku pulmonarne infekcije gljivom Aspergillus fumigatus kod pacova
Sandra Pekić, Beograd, Srbija Alergijski invazivni gljivični sinuzitis i pseudotumor hipofize (prikaz pacijenta)
Jasmina Kozarev,
Sremska Mitrovica, Srbija
Evaluacija primene long pulse ND:YAG laserske terapije u lečenju onihomikoze
Žaklina Milošević-Anđelković,
Niš, Srbija
Gljivična sepsa kritično bolesnog prematurusa nastala usled kompleksne antibiotske terapije multirezistentnih bakterijskih sojeva-prikaz slučaja
Dragana Grujić,
Banja Luka, Republika Srpska
Tinea cutis glabrae kod odraslih: epidemiološko-etiološke karakteristike
Lidija Avramović, Beograd, Srbija Faktori rizika za kandidijaznu infekciju novorodjenčadi
Pešić Zoran, Niš, Srbija Micetom dubokih partija srednje trećine lica uzrokovan Alternaria-om – prikaz slučaja
Vladan Milojević, Niš, Srbija Primena hemioprofilakse antimikoticima kod novorođenčeta sa IUGR -om – prikaz slučaja
Katarina Rajković [et al.], Beograd, Srbija Parametri morfologije digitalne slike u mikologiji
17:00-17:30
POSTERI – DISKUSIJA
MODERATORI
Valentina Arsić Arsenijević, Sandra Pekić
17:30-18:00
ZAKLJUČCI, DODELA SERTIFIKATA I ZATVARANJE

Spisak prijavljenih sažetaka za poster prezentacije i štampanje u Apstract book-u možete pronaći na stranici “Propozicije za postere”