FEMS stipendija za učesnike starosti do 36 godina

FEMS stipendije

    ✓ FEMS-a za mlade naučnike (do 36 godina). Prijave će biti ocenjene od strane DTGO 5 Organizacionog komiteta. 

    ✓ Iznos stipendije je od 250€ do 600€

    ✓ Selekciju dobitnika stipendije će izvršiti organizacioni komitet DTGO 5

FEMS stipendija uključuje

    ✓ Kotizaciju za 5. DTGO (materijal uključen)

    ✓ Hotelski smeštaj (dva noćenja, sa doručkom)

FEMS mogu dobiti

    ✓ Članovi udruženja koja su registrovana kod FEMS-a  fems-microbiology.org/member-societies

    ✓ Mlađi od 36 godina,

    ✓ Aktivni mikrobiolozi,

    ✓ Razmatrat će se samo potpune prijave kandidata koji su se online putem registrovali za kongres.

Procedura za prijavu (sva dokumenta poslati na email office@dtfd.org) rok 13. 09. 2017

    ✓ Preuzeti i popuniti FEMS obrazac za stipendiju

    ✓ Vaš CV

    ✓ Spisak publikacija (može biti u sklopu CV-a)

    ✓ Autori prihvaćenih apstrakta će imati prednost

Dobitnici FEMS stipendije će biti obavešteni mejlom sredinom septembra 2017.