Akreditacija programa Kontinuirane Medicinske Edukacije

Predavači po pozivu 15 bodova

Usmena prezentacija 13 bodova

Poster prezentacija 11 bodova

Učesnici 10 bodova

Akreditacija Zdravstveni Savet Srbije: A-1-1097/17