Važan datum i KME bodovi

APSTRAKT

Rok za prijavu: 13. septembar 2017.

FEMS STIPENDIJA (250€ – 600€)

Rok za prijavu:  13. septembar 2017.

KME BODOVI

Pozvani predavači  15 bodova
Usmena prezentacija 13 bodova
Poster prezentacija 11 bodova
Učesnici 10 bodova