Medicinski fakultet

O FAKULTETU

Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu (osnovan 1905. – počeo sa nastavom 1920. godine) je najveća ustanova koja obrazuje lekare na Balkanu. Univerzitet u Beogradu je najstariji (1905) i najveći u regionu koji, osim Medicinskog, ima još 30 fakulteta koje pohada oko 80.000 studenata. Najnovija akreditacija je iz 2014. godine. lnače, Univerzitet u Beogradu, prema poslednjem rangiranju univerziteta u svetu koje sprovodi Šangajski univerzitet “Cao Tun” (Shanghai Jiao Tong), poznatije kao “Šangajska lista”, danas se nalazi između 301. i 400. mesta i jedina je visokoškolska ustanova u Srbiji koja se nalazi na ovoj prestižnoj listi. Na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu klinička praksa i istraživački rad se odvijaju u Kliničkom Centru Srbije i visokospecijalizovanim bolnicama. Medicinski fakultet obuhvata 40 različitih odeljenja sa oko 200 nastavnika. Visoke akademske standarde obezbeđuje uska povezanost osnovnih i postdiplomskih studija, kao i istraživačkog
rada. Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu obezbeđuje širok spektar specijalizacija, supspecijalizacija, kao i veliki broj različitih programa doktorskih studija, kontinuirano medicinsko obrazovanje za lekare i ostale zdravstvene radnike.

DRUGA DECENJJA STUDJJA MEDICINE NA ENGLESKOM.

Odlukom Ministarstva zdravlja Republike Srbije (1995) uvedene su i studije medicine na engleskom jeziku sa planom i programom odobrenim od strane odgovarajućih institucija i priznatim od međunarodnih medicinskih asocijacija. Zahvaljujući savremenom konceptu i visoko profesionalnoj realizaciji pokazale su se najefikasnijim na Fakultetu. Danas više od 270 lekara, koji su diplomirali u
roku na ovom smeru, radi u Evropi, SAD i Kanadi. U skladu sa zahtevima savremenog obrazovanja (Bolonjska Deklaracija), 2004 godine uveden je i novi nastavni plan i program. Poslednja akreditacija – 2014. godine. Tako studije za sticanje naziva – doktor medicine – traju 6 godina u okviru 12 semestara, što odgovara broju od 360 bodova u evropskom sistemu za prenos bodova.