Dobrodošlica

Dragi prijatelji i kolege,

Veliko nam je zadovoljstvo da Vas pozovemo da prisustvujete 5. kongresu „Dijagnoza i terapija gljivičnih oboljenja“, koji će se održati 10. oktobra 2017. godine u Hotelu Crowne Plaza u Beogradu. Predstojeći DTGO je peti po redu nacionalni kongres organizovan od strane Društva medicinskih mikologa Srbije (DMMS), a podržan je od Evropske konfederacije medicinskih mikologa (ECMM), Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

DTGO je postao bitan i suštinski važan nacionalni skup na temu gljivičnih oboljenja, forum na kome mikolozi, kliničari i naučni istraživači iz različitih oblasti razmenjuju rezultate istraživanja i mišljenja u vezi prakse u medicinskoj mikologiji. Izvanredan naučni program će obuhvatiti  plenarne sesije i diskusije na temu gljivičnih infekcija.

Skup je namenjen medicinskim mikrobiolozima, specijalistama za infektivne bolesti, hematolozima, onkolozima, specijalistima urgentne medicine, imunolozima, dermatolozima, pedijatrima i svima onima koje interesuje medicinska mikologija. Očekujemo da 5. DTGO bude uspešan makar onoliko koliko su bili i prethodni.

5. DTGO će se održati u Beogradu, glavnom i najvećem gradu Republike Srbije koji je lako dostupan iz svih delova sveta zahvaljujući međunarodnom aerodoromu Nikola Tesla, kao i železničkoj i putnoj mrežnoj infrastrukturi. Grad leži na ušću reka Save i Dunava. U njemu stanuje više od 2 miliona ljudi, što ga čini jednim od najvećih gradova jugoistočne Evrope. Šire područije grada Beograda bio je kolevka najveće praistorijske kulture Evrope, Vinčanske kulture, već od 6. veka pre nove ere. Danas Beograd ima svoju autonomnu vladu, a također je i finansijski centar Srbije, a ima i poseban administrativni status u teritorijalnoj organizaciji Srbije.

Radujemo se vašem učešću i zajedničkoj diskusiji o novitetima u medicinskoj  mikologiji!

Profesor Drgana Janić i profesor Valentina Arsić Arsenijević
U ime organizacionog i naučnog komiteta