Opšte informacije

Opšte informacije od 5. DTGO

Mesto održavanja
• Crowne Plaza Hotel, Vladimira Popovića 10, Novi Beograd, Srbija

Datum održavanja
• Utorak, 10. oktobar 2017. 

Jezik
• Engleski

Registracija, apstrakti, smeštaj
• Sve procedure za registraciju za Kongres treba da se popune online

Tehničke mogućnosti
• Konferencijska sala ispunjava sve tehničke zahteve za prezentaciju. Prezentacija mora biti pripremljena u programu MS Power Point, i doneta na CD-u, USB memoriji ili na računaru.

VAŽAN DATUM
11. septembar 2017 – Rok za prijavu apstrakta

KME

Kongres je akreditovan od strane Zdravstvenog Saveta Srbije. Broj akreditacije A-1-1097/17
15 bodova pozvani predavači 
13 bodova usmena prezentacija
11 bodova poster prezentacija
10 bodova učesnici