Single Blog Title

This is a single blog caption
26
Oct

Godišnja skupština DMMS – poziv

Godišnja skupština DMMS održaće se u petak 26.07.2013. u 13h u maloj sali Instituta za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut”.
Dnevni red:
1. Izveštaj o radu
2. Zakon o zaraznim bolestima – javna rasprava
3. Predlog za formiranje radne grupe o gljivičnim bolestima
4. Izbor i dopuna članova Predsedništva, Naučnog i Nadzornog odbora
5. Razno
——————–
Organizator

Podržano od

 • Evropska konfederacija medicinskih mikologa (ECMM)
 • Ministarstvo Nauke Republike Srbije
 • Ministarstvo Zdravlja Republike Srbije
 • Medicinski Fakultet Univerziteta u Beogradu

Organizacioni odbor:
Predsednik: Prof. dr Valentina Arsić Arsenijević, Beograd (Srbija)
Podpredsednici:
Prof. dr Dragana Janić, Beograd (Srbija)
Prof. dr Sanja Mitrović, Beograd (Srbija)

Naučni odbor:
Predsednik: Prof. dr Milica Čolović, Beograd (Srbija)
Potpredsednici:
Prof. dr Sandra Šipetić Grujičić, Beograd (Srbija)
Prof. dr Predrag Minić, Beograd (Srbija)

Generalni sekretar Simpozijuma
Dr Aleksandra Barać, Beograd (Srbija)

Članovi Organizacionog odbora:
Marina Pekmezović, sekretar, Beograd (Srbija)
Dr Eleonora Ratkov, sekretar, Beograd (Srbija)
Prof. dr Marija Jevtić, Novi Sad (Srbija)
Prof. dr Ivica Penđer, Beograd (Srbija)
Prof. dr Suzana Otašević, Niš (Srbija)
Ass. dr Ivanka Savić, Novi Sad (Srbija)
Doc. dr Lidija Krivokapić Dokmanović, Beograd (Srbija)
Ass. dr Sandra Pekić, Beograd (Srbija)
Ass. dr Dejan Nešić, Beograd (Srbija)
Ass. dr Mirjana Gajić Veljić Beograd (Srbija)
Mr Ph Petar Milić, Kruševac (Srbija)
Dr Milena Branković, Užice (Srbija)
Dr Snežana Delić, Sombor (Srbija)

Članovi Nacionalnog naučnog odbora:
Prof. dr Tibor Sabo, Beograd (Srbija)
Prof. dr Nebojša Lalić, Beograd (Srbija)
Prof. dr Marija Mostarica Stojković, Beograd (Srbija)
Prof. dr Vera Popović, Beograd (Srbija)
Prof. dr Milena Kataranovski, Beograd (Srbija)
Prof. dr Vesna Bumbaširević, Beograd (Srbija)
Prof. dr Aleksandar Savić, Novi Sad (Srbija)
Prof. dr Dragan Đurić, Beograd (Srbija)
Prof. dr Nada Suvajdžić Vuković, Beograd (Srbija)
Doc. dr Dragana Vujić, Beograd (Srbija)
Dr Dragana Ivanović, Beograd (Srbija)

Članovi Međunarodnog naučnog odbora:
Prof. dr David Denning, Manchester (United Kingdom)
Prof. dr Lena Klingspor, Stockholm (Sweden)
Prof. dr Cornelia Lass-Floral, Innsbruck (Austria)
Prof. dr Emmanuel Roilides, Thessaloniki (Greece)
Prof. dr Anna Maria Tortorano, Milan (Italy)
Prof. dr Aleksey Sergeev, Moscow (Russia)
Prof. dr Alojz Ihan, Ljubljana (Slovenia)

Sekretarijat
DMMS – Društvo Medicinskih Mikologa Srbije
Kontakt: dr Aleksandra Barać, Mirjana Buljugić
Dr Subotića 1
11000 Beograd
T: +381-11-3643241, +381-11-2107904
F: +381-11-2685584, +381-11-2107904
M: +381-60-6070778
E-mail: dtfd3@yahoo.com
W: www.dtfd.org
——————–
TEME
Gljivične bolesti kod visokorizičnih pacijenata
Gljivične bolesti pojedinih organa
Preteće gljivične infekcije
Aspergillosis i Candidosis
Patogeneza aspergiloze i gljivičnih oboljenja
Dermatomikologija
Nova strategija antigljivične terapije
Strategija vođena kliničkim iskustvima
Vodiči za dijagnozu i terapiju gljivičnih oboljenja
Rani laboratorijski biomarkeri

Predavači

 • Desa Lilić, Newcastle (United Kingdom)
 • Mario Abinun, Newcastle (United Kingdom)
 • Emmanuel Roilides, Thessaloniki (Greece)
 • Anna Maria Tortorano, Milan (Italy)
 • Damir Nemet, Zagreb (Hrvatska)
 • Dejan Bokonjić, Banja Luka (Republika Srpska)
 • Valentina Arsić Arsenijević, Beograd (Srbija)
 • Milica Čolović, Beograd (Srbija)
 • Dragana Janić, Beograd (Srbija)
 • Milena Kataranovski, Beograd (Srbija)
 • Predrag Minić, Beograd (Srbija)
 • Sanja Mitrović, Beograd (Srbija)
 • Vera Pravica, Beograd (Srbija)
 • Sandra Šipetić Grujičić, Beograd (Srbija)
 • Nada Suvajdžić Vuković, Beograd (Srbija)
 • Ana Vidović, Beograd (Srbija)
 • Ljiljana Medenica, Beograd (Srbija)
 • Dragana Stamatović, Beograd (Srbija)
 • Lidija Dokmanović Krivokapić, Beograd (Srbija)
 • Miloš Kuzmanović, Beograd (Srbija)
 • Mirjana Gajić Veljić, Beograd (Srbija)
 • Jovanka Kolarović, Novi Sad (Srbija)
 • Ivanka Savić, Novi Sad (Srbija)
 • Suzana Tasić Otašević, Niš (Srbija)

———————

PRIJAVE SAŽETAKA
Sažetak treba napisati na srpskom ili na engleskom jeziku.

Sažetak treba da sadrži: naslov, imena autora, naziv i mesto institucije iz kojih su autori, e-mail autora koji prezentuje rad i tekst sažetka prema šablonu (kada kliknete otvoriće Vam se Word dokument, otvorite dokument, unesite svoje podatke i tekst Vašeg sažetka, sačuvajte pod Vašim imenom).
Sažetak prema šablonu možete poslati na mail dtfd3©yahoo.com
Nakon uspešnog slanja sažetka bićete kontaktirani od strane našeg sekretarijata. Ukoliko ne budete kontaktirani od strane našeg sekretarijata u naredna 24h, molimo pozovite nas na neki od navedenih telefona 011/364-32-41 ili 063/186-95-02.
Krajnji rok za slanje sažetaka: 20. februar 2012. godine.
 • Rok za slanje sažetaka je produžen do 25. februara 2012. godine

Obavezni delovi Vašeg sažetka su:

Naslov: Naslov treba da bude koncizan, napisan velikim, bold slovima. U naslovu ne koristiti skraćenice.

Autori: Navesti inicijale imena autora i puno prezime autora. Podvući ime autora koji prezentuje rad.

Institucija: Ispod autora navesti nazive njihovih institucija. Bojem u sufiksu, iza prezimena autora, treba označiti pripadajuću instituciju.
E-mail autora: Ispod institucije upisati e-mail autora koji će prezentovati rad.

Tekst sažetka: Dužina teksta sažetka (bez naslova, imena autora i institucija) ne treba da prelazi 500 reči. Tekst sažetka ne sme da prelazi zadati okvir. Izabrati font Arial, veličina slova 11 pt, bez razmaka između redova (single – spaced). Sažetak treba uobličiti u 5 podnaslova: Uvod, Ciljevi, Metode, Rezultati i Zaključci(osim kada je rad prikaz slučaja). U sažetku izbegavati upotrebu skraćenica (sem opšte prihvaćenih). Ukoliko se koriste neuobičajene skraćenice pri njihovom prvom pominjanju, treba ih staviti u zagradu iza reči na koju se odnose. Ne uvlačiti tekst na početku rečenice.